• Innkastsystem

  Innkastsystem

  Utviklet med brukeren i fokus
  Enkelt, tilgjengelig og hygienisk

Brukervennlig håndtering

Innkastpunktene er anleggets ytre grensesnitt mot brukeren. Logiwaste legger stor vekt på at brukeren på en enkel, hygienisk og effektiv måte kan kvitte seg med avfallet og skittentøysposene sine.

Alltid tilgjengelig og klar

En sjakt for avfallssug er alltid tilgjengelig og klar til å ta imot avfallet, døgnet rundt, året rundt. Avfallssugsjaktene blir ikke overfylt siden avfallet mellomlagres under bakken og deretter suges til terminal og container når lagringsplassen er blitt full, eller på fastsatte tidspunkter.

Rent og hygienisk

En innkastluke fra Logiwaste er laget av rustfritt stål og er derfor lett å holde ren og hygienisk, i tillegg til at den også får en lange levetid.

Lagre større volumer før tømming

Logiwastes løsning med lagring i svinger øker lagringsvolumet og reduserer dermed strømforbruket ved å ha færre tømmingssykluser. Løsningen gjør dessuten at behovet for en betongbunker for plassering av ventilene forsvinner fullstendig.

Sikker bruk med individuelt tilpasset tilgang

I kombinasjon med RFID-brikker og berøringsfri åpning og lukking av luken, forbedres både hygienen og sikkerheten ytterligere. Tilgjengelighet og tilgangen til sjaktene kan da settes på individnivå, noe som er nyttig både i boligområder og i omsorgsmiljøer.

Et godt arbeidsmiljø for brukeren

Lavt plasserte innkastluker tilpasset for sykehus og omsorgsmiljøer gir brukeren et godt arbeidsmiljø med redusert behov for tunge løft. Den synlige delen av innkastpunktene er mindre plasskrevende sammenlignet med om avfallet lagres i bakken ved hjelp av beholdere eller kar.
Automatic indoor waste and laundry inlet

Automatic indoor waste and laundry inlet

 • Spesielt utviklet for bruk på sykehus og i omsorgsmiljøer med de krav og forutsetninger som gjelder i disse miljøene.
 • Hygienisk innkast med berøringsfri automatisk åpning og lukking av døren. Laget av rustfritt stål gjør den enkel å holde ren.
 • Utformet med individuelt tilpasset tilgang med RFID-teknologi.
 • Ergonomisk design med innkaståpningen nært gulvnivå minimerer behovet for høye og tunge løft.
 • Innkastluken er et enkelt og brukervennlig grensesnitt.
 • Innkastluken er konstruert for å ha en lang levetid, høy driftsikkerhet og lave vedlikeholdskostnader.

Outdoor inlet, Model S

Outdoor inlet, Model S

 • Spesielt utviklet for bruk i boligområder og bykjerner med de krav og forutsetninger som gjelder i disse miljøene.
 • Hygienisk innkast med berøringsfri automatisk åpning og lukking av døren gjør det enkelt, hygienisk og sikkert for brukeren.
 • Laget av rustfritt stål, som gjør den enkel å holde ren og gjør den motstandsdyktig mot vær og vind.
 • Utformet med individuelt tilpasset tilgang med RFID-teknologi.
 • Innkastluken er et enkelt og brukervennlig grensesnitt.
 • Innkastluken er konstruert for å ha en lang levetid, høy driftsikkerhet og lave vedlikeholdskostnader.
Outdoor inlet, Model C

Outdoor inlet, Model C

 • Spesielt utviklet for bruk i boligområder og bykjerner med de krav og forutsetninger som gjelder i disse miljøene.
 • Hygienisk innkast med manuell åpning og automatisk lukking av døren gjør det enkelt, hygienisk og sikkert for brukeren.
 • Laget av rustfritt stål, som gjør den enkel å holde ren og gjør den motstandsdyktig mot vær og vind.
 • Utformet med magnetlås med mulighet for individuelt tilpasset tilgang med RFID-teknologi.
 • Innkastluken er et enkelt og brukervennlig grensesnitt.
 • Innkastluken er konstruert for å ha en lang levetid, høy driftsikkerhet og lave vedlikeholdskostnader.
Wall mounted inlet

Wall mounted inlet

 • Utviklet for å kunne brukes både i et boligmiljø, på sykehus og i omsorgsmiljøer med de krav og forutsetninger som gjelder i disse miljøene.
 • Hygienisk innkast med automatisk lukking av døren.
 • Hygienisk innkast. Laget av rustfritt stål gjør den enkel å holde ren.
 • Innkastluken er konstruert for å ha en lang levetid, høy driftsikkerhet og lave vedlikeholdskostnader.
 • Brannmotstandsklasse EI-60.
 • Kan leveres med enten konvensjonell lås eller elektronisk åpning ved hjelp av RFID.
 • Som et alternativ kan døren være selvlukkende, selvlåsende og settes i en åpen stilling.
 • Tilgjengelig i venstre- og høyreversjoner.
Wall mounted inlet, Model S

Wall mounted inlet, Model S

 • Spesielt utviklet for bruk i boligområder og bykjerner med de krav og forutsetninger som gjelder i disse miljøene.
 • For plassering innendørs eller utendørs.
 • Hygienisk innkast med berøringsfri automatisk åpning og lukking av døren gjør det enkelt, hygienisk og sikkert for brukeren.
 • Laget av rustfritt stål, som gjør den enkel å holde ren og gjør den motstandsdyktig mot vær og vind.
 • Utformet med individuelt tilpasset tilgang med RFID-teknologi.
 • Innkastluken er et enkelt og brukervennlig grensesnitt.
 • Innkastluken er konstruert for å ha en lang levetid, høy driftsikkerhet og lave vedlikeholdskostnader.
High capacity outdoor inlet point

High capacity outdoor inlet point

 • Gir økte lagringsmuligheter sammenlignet med konvensjonelle lagringsventiler.
 • Fjerner behovet for en betongbunker.
 • Kritiske deler er laget av rustfritt stål og sikrer en lang levetid.
 • Reduserer energiforbruket ved hjelp av økt lagringskapasitet i lagringssvingen.
 • Løsningen krever ikke noe regelmessig vedlikehold eller rengjøring.
 • Utslitte deler kan raskt og enkelt byttes av en person fra bakkenivå uten løfteutstyr.
 • Bildet til venstre viser en tofraksjonsløsning. Innkastpunktene kan utformes fra ett innkast og oppover avhengig av behov for kapasitet og antall sorterte fraksjoner.

 


Flere produktområder som er knyttet til avfallshåndtering med avfallssug

Innkastsystem

Innkastsystem

Innkastpunktene er anleggets ytre grensesnitt mot brukeren og er alltid tilgjengelig og klar til å motta avfall, døgnet rundt. Logiwaste legger stor vekt på at brukeren på en enkel, hygienisk og effektiv måte kan kvitte seg med avfallet eller skittentøysposene sine.

Rørsystem

Rørsystem

Rørsystemet knytter sammen innkastpunkter, ventilrom og terminalen. Logiwastes rørsystemer er designet for å minimere såvel slitasje på avfallsposer som slitasje på rørene i systemet. Det gir en lang levetid og en pålitelig drift av systemet fra innkastpunkt til terminal.

Terminal

Terminal

I terminalen plasseres containere der de ulike fraksjonene samles inn, men også teknisk utstyr som er nødvendig for en sikker og pålitelig drift. Logiwaste designer kundetilpassede terminaler fra små, fleksibelt modulære til store og avanserte.

Kontrollsystem

Kontrollsystem

Logiwastes kontrollsystem er spesielt utviklet for automatisk innsamling av avfall og skittentøy (AWCS). Systemet sikrer at anlegget er tilgjengelig døgnet rundt, året rundt og samtidig optimalisere driften og reduserer energiforbruket.