• Avfallssugsystem for boligområder og bykjerner

  Avfallssugsystem for boligområder og bykjerner

Med et avfallssuganlegg håndteres innsamlingen av avfall diskret plassert under bakken på samme måte som elektrisitet, vann og kloakk. Det gir merverdi for samfunnet, grunneieren, renovasjonsarbeiderne og ikke minst for brukerne og beboerne i området.

Avfallshåndtering med avfallssug gir en bedre totaløkonomi

Avfallshåndtering med avfallssug gir en bedre totaløkonomi

 • Økt verdi på boligområde og leiligheter.
 • Lavere driftskostnader gjennom sentralisert håndtering, færre søppeltømminger og mindre manuelt arbeid.
 • Muliggjør fortettet bebyggelse og reduserte behov for miljørom, spesielt viktig der land er dyrt.
En økt livskvalitet

En økt livskvalitet

 • Ingen tung trafikk i boligområdet, lavere risiko for ulykke, mindre eksos og støy.
 • Høy tilgjengelighet, avfallssjaktene blir aldri overfylt.
 • Rent og hygienisk med et minimum av dårlig lukt takket være lukkede systemer og berøringsfri teknikk.
 • Mindre risiko for utøy og skadedyr.
 • Design som bidrar til et attraktivt og moderne bomiljø.
En bærekraftig fremtid og redusert risiko for arbeidsskader

En bærekraftig fremtid og redusert risiko for arbeidsskader

 • Reduserte utslipp fra transport gjennom sentralisert og rask henting av avfall.
 • Muliggjør enkel og brukervennlig kildesortering for et valgfritt antall avfallsfraksjoner.
 • Bedre arbeidsmiljø med mindre tungt og risikofylt manuelt arbeid.