• Effektiv hantering avstora avfallsmängder

  Avfallssug for kommersielle og offentlige eiendommer og miljøer

Logiwastes avfallssuganlegg for næringseiendommer og offentlige miljøer er lukkede systemer fra søppeldunker og søppelsjakt til container. Det gir en sikker, effektiv og hygienisk innsamling under bakken, med et minimum av manuell håndtering. Systemet er utviklet med brukeren i fokus. Enkel, tilgjengelig og ergonomisk.

Tilpasset for Høyhus • Kontor • Flyplasser • Messer • Torghaller • Kjøpesentre • Parker • Arenaer • Fornøyelsesparker

Avfallshåndtering med avfallssug gir en bedre totaløkonomi

Avfallshåndtering med avfallssug gir en bedre totaløkonomi

 • Lavere driftskostnader gjennom sentralisert håndtering, færre søppeltømminger og mindre manuelt arbeid.
 • Systemet er helautomatisk og tilgjengelig døgnet rundt, året rundt.
 • Et moderne kontrollsystem optimaliserer systemdriften og energiforbruket.
 • Systemet er designet for en svært lang levetid.
Forbedret sikkerhet, effektivitet og hygiene

Forbedret sikkerhet, effektivitet og hygiene

 • Systemet er lukket fra sjakt til container, noe som reduserer risikoen for utøy og skadedyr rundt søppeldunker og søppelsjakter.
 • Rent og hygienisk med et minimum av dårlig lukt takket være lukkede systemer og berøringsfri teknikk.
 • Høy tilgjengelighet, avfallssjaktene blir aldri overfylt. Vi har et komplett utvalg av innkast tilpasset ulike bruksområder
 • Mulighet til å kontrollere tilgang til avfallssjakt med RFID-brikker forbedrer sikkerheten og forenkler sporbarhet.
En bærekraftig fremtid og redusert risiko for arbeidsskader

En bærekraftig fremtid og redusert risiko for arbeidsskader

 • Ingen tung trafikk i nærområdet, lavere risiko for ulykke, mindre eksos og støy.
 • Muliggjør enkel og brukervennlig kildesortering for et valgfritt antall avfallsfraksjoner.
 • Bedre arbeidsmiljø med mindre tungt og risikofylt manuelt arbeid.
 • Design som bidrar til et attraktivt og moderne nærmiljø.