• Vårt arbeid med styringssystemer innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø

Logiwaste er sertifisert i henhold til de tre viktigste standardene ISO 9001:2015 for kvalitet, ISO 14001:2015 for miljø og ISO 45001:2018 for arbeidsmiljø.

Ledningssystem350
Å skape effektive innsamlingsløsninger for avfall og skittentøy innebærer at vi påvirker mennesker i deres hverdag, både på arbeidsplassen og på fritiden, og ofte i lang tid fremover. Vi har som leverandør et ansvar i arbeidet vårt å ta hensyn til miljø, arbeidsmiljø og kvalitet. Sertifiseringene er effektive verktøy i dette arbeidet.
Logiwaste arbeider aktivt med kvalitet, miljø og arbeidsmiljø og er sertifisert i henhold til kvalitetssystemet SS-EN ISO 9001:2015, miljøstyringssystemet SS-EN ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018 kvalitetssystem for arbeidsmiljø.
Ved hjelp av styringssystemet skaper vi merverdi for våre kunder, for samfunnet, våre partnere, våre ansatte og våre eiere. Dette inkluderer økt lønnsomhet, økt kundetilfredshet og å redusere negative påvirkninger på miljøet av fra virksomheten vår. Vi sikrer samtidig et godt arbeidsmiljø for våre ansatte.
Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Logiwaste AB, har en kvalitetspolicy som går ut på å skape økt lønnsomhet og kundetilfredshet gjennom et aktiv kvalitetsarbeid, som stadig utvikles .Miljøpolicy

Miljøpolicy

Vi streber hele tiden etter å redusere negative påvirkninger på miljøet fra vår virksomhet. Dette gjøres ved å redusere utslipp av klimagasser og andre utslipp til luft og vann, redusere bruken av kjemikalier og redusere produksjonen av avfall.


Arbeidmiljøpolicy

Arbeidmiljøpolicy

Det overordnede målet for arbeidsmiljøarbeidet i vår virksomhet er å sikre et arbeidsmiljø som ikke utsetter arbeidstakerne for sykdom eller ulykker, og som er tilfredsstillende med hensyn til arbeidets natur og den virksomheten som råder i bedriften.

SS-EN ISO 9001:2015Styringssystem for kvalitet

SS-EN ISO 9001:2015
Styringssystem for kvalitet

SS-EN ISO 14001:2015Styringssystem for miljø   .

SS-EN ISO 14001:2015
Styringssystem for miljø .

ISO 45001:2018Styringssystem for arbeidsmiljø

ISO 45001:2018
Styringssystem for arbeidsmiljø