• 0301hospital Top1700x850

  Bærekraftig, effektiv, hygienisk avfallsinnsamling med avfallssug

Bærekraftig, energieffektivt, hygienisk, bra for både nærmiljø, arbeidsmiljø og for samfunnet som helhet. Og ikke minst enkelt. Fordelene med avfallssug er varierte og mange. Uansett om det gjelder sykehus, boliger, kontorer eller andre kommersielle virksomheter, fins det en god grunn til å se på mulighetene som fins med avfallssug og automatisert innsamling av skittentøy.

De innsamlede avfall kan med hjelp av moderne teknologi håndteres på en ansvarlig og miljøvennlig måte. Plasskrevende, uhygienisk, tradisjonell avfallshåndtering kan erstattes med en håndtering som er bedre for både samfunnet, for miljøet og for oss mennesker.
Ved å transportere avfallet under bakken til en strategisk plassert terminal i utkanten av et boligområde eller til en terminal i et sykehus, kan håndteringen effektiviseres, hygienen forbedres, nærmiljøet forbedres og påvirkningen på miljøet radikalt reduseres.

 

I boligområder og bykjerner bidrar avfallssug (bossug, søppelsug) til:

I boligområder og bykjerner bidrar avfallssug (bossug, søppelsug) til:

 • En bedre totaløkonomi gjennom lavere driftskostnader, bedre utnyttelse av plass, i tillegg til økt verdi på tilknyttede eiendommer
 • En økt livskvalitet gjennom redusert trafikk i nærområdet og et system som er rent og hygienisk
 • En bærekraftig fremtid med reduserte utslipp og enkel kildesortering
 • Et bedre arbeidsmiljø for renovasjonsarbeidere med mindre tungt og risikofylt manuelt arbeid

Les mer

I omsorgsmiljøer bidrar automatisert innsamling av avfall og skittentøy til:

I omsorgsmiljøer bidrar automatisert innsamling av avfall og skittentøy til:

 • Forbedret sikkerhet og hygiene gjennom et lukket system, redusert manuell håndtering og mulighet til sporbarhet og tilgang ved hjelp av RFID-brikker
 • En bedre ergonomi og arbeidsmiljø med redusert behov for transport av avfall og skittentøy i korridorer, heiser og kulverter
 • Redusert manuell håndtering og lavere driftskostnader med et helautomatisk system som er tilgjengelig 24/7
 • Minskede totale investeringskostnader gjennom en effektiv flyt, mindre behov for gulvplass og en lang levetid på systemet

Les mer

Effektiv avfallshåndtering i kommersielle og offentlige miljøer

Effektiv avfallshåndtering i kommersielle og offentlige miljøer

 • Effektiv avfallshåndtering i offentlige og kommersielle sammenhenger
 • Enkel, hygienisk og et bedre arbeidsmiljø
 • Automatisk innsamling reduserer den manuelle håndteringen
 • Effektiv håndtering med lave driftskostnader

Les mer