• 0301hospital Top1700x850

  Bæredygtig, effektiv, hygiejnisk affald kollektion med affladsug

Bæredygtigt, energieffektivt, hygiejnisk, godt for både nærmiljø, arbejdsmiljø og for samfundet som helhed. Og ikke mindst nemt. Fordele ved affaldssug er varierede og mange. Uanset om det drejer sig om hospitaler, boligområder, kontorer eller andre kommercielle virksomheder, er der god grund til at gennemgå de muligheder, der findes med affaldssug og automatiseret indsamling af vasketøj.

Det indsamlede affald skal bortskaffes på en ansvarlig og miljøvenlig måde. Pladskrævende, uhygiejnisk, traditionel affaldshåndtering kan erstattes med en håndtering, der er bedre for både samfundet, miljøet og os mennesker.

 

Ved transport af affald under jorden til en strategisk placeret terminal i udkanten af et boligområde eller til en terminal på et hospital kan håndteringen effektiviseres, hygiejnen forbedres, nærmiljøet forbedres og miljøbelastningen reduceres væsentligt.

 

I boligområder og bymidter bidrager affaldssuget til:

I boligområder og bymidter bidrager affaldssuget til:

 • En bedre totaløkonomi på grund af lavere driftsomkostninger, bedre udnyttelse af pladsen samt øget værdi på de tilsluttede ejendomme.
 • En bedre livskvalitet takket være mindre trafik i nærområdet og et system, som er rent og hygiejnisk.
 • En bæredygtig fremtid med mindre udslip og let kildesortering.
 • Et bedre arbejdsmiljø for renovationsarbejdere med mindre tungt og farligt manuelt arbejde.

Læs mere

I plejesektoren bidrager automatiseret indsamling af affald og vasketøj til:

I plejesektoren bidrager automatiseret indsamling af affald og vasketøj til:

 • Forbedret sikkerhed og hygiejne gennem et lukket system, mindre manuel håndtering og mulighed for sporbarhed og adgang ved hjælp af RFID-tags.
 • Forbedret ergonomi og arbejdsmiljø med lempede krav til affalds- og vasketøjstransporter i korridorer, elevatorer og gennemgange.
 • Mindre manuel håndtering og lavere driftsomkostninger med et fuldautomatisk system, der er tilgængelig 24/7.
 • Reduktion af de samlede investeringsomkostninger ved et effektivt flow, mindre behov for gulvplads og lang levetid på systemet.

Læs mere

Effektiv affaldshåndtering i kommercielle og offentlige miljøer

Effektiv affaldshåndtering i kommercielle og offentlige miljøer

 • Effektiv affaldshåndtering i offentlige og kommercielle sammenhænge
 • Enkelt, hygiejnisk og med et bedre arbejdsmiljø
 • Automatisk indsamling reducerer den manuelle håndtering
 • Effektiv håndtering med lave driftsomkostninger

Læs mere

Bæredygtigt, energieffektivt, hygiejnisk, godt for både nærmiljø, arbejdsmiljø og for samfundet som helhed. Og ikke mindst nemt. Fordele ved affaldssug er varierede og mange. Uanset om det drejer sig om hospitaler, boligområder, kontorer eller andre kommercielle virksomheder, er der god grund til at gennemgå de muligheder, der findes med affaldssug og automatiseret indsamling af vasketøj.