• Sådan fungerer affaldshåndtering med Logiwastes affaldssugesystem.

 

Stationære affaldssugesystemer består af et forgrenet rørsystem med indkastpunkter og en terminal, som affaldet suges ned i ved hjælp af et vakuum. I terminalen adskilles luften fra affaldet, som derefter opbevares i en container indtil den videre transport til affaldsanlægget.

Affald bortkastes

Affald bortkastes

Affaldsposer kastet i et eller flere indkast afhængigt af antallet af fraktioner, som skal håndteres. Indkastene kan placeres på strategiske steder indendørs, udendørs og på flere etager og kan udformes på en række forskellige måder for at opfylde krav til form og funktion.
Affaldet opbevares midlertidigt

Affaldet opbevares midlertidigt

Skraldespandene opbevares midlertidigt oven over en opbevaringsventil, der forhindrer affaldet i at falde videre ned i rørsystemet. På forudbestemte tidspunkter eller når mængden af skrald har nået et bestemt niveau, åbnes ventilen og skraldespandene i indkastet tømmes.
Affaldet transporteres i rørsystemer

Affaldet transporteres i rørsystemer

Ved hjælp af undertryk suges derefter skraldespandene gennem affaldssugets rørsystem, som forbinder indkastene med terminalen. Rørsystemerne placeres normalt under jorden, udendørs og/eller indendørs, på væg, gulv eller loft. Rørsystemet deles normalt op i sektioner med hjælp fra fordelingsventiler for at mindske følsomheden over for forstyrrelser og for at optimere driften af systemet. Fordelingsventilerne lukker og åbner dele af rørsystemet efter behov. For enden af hver rørforgrening sidder en tilluftsventil, evt. med lyddæmper, så der kan skabes luftcirkulation i systemet.
Affaldet opsamles i containere i terminalen

Affaldet opsamles i containere i terminalen

I terminalen finder der foruden affaldscontaineren ventilatorer, kompressorer og filtre. Terminalen og containerne kan enten placeres under jorden eller installeres i en eksisterende bygning.
Containeren hentes fra terminalen

Containeren hentes fra terminalen

Containeren hentes fra terminalen, når den har nået det rette fyldningsniveau eller på bestemte tidspunkter. Antallet af affaldstransporter i området reduceres markant i forhold til traditionel affaldshåndtering med beholdere og skralderum. De eneste tilfælde, hvor der er brug for en lastbil, er, når containerne skal hentes fra terminalen. Det betyder også, at afhentning kan finde sted, når trafikbelastningen i området er lav.