• Affaldsug og Automatiseret indsamling af affald og vasketøj for hospitaler og plejesektor

Logiwastes affaldssugeanlæg til hospitaler og plejesektor er lukkede systemer fra indkast til container. Det giver en sikker, effektiv og hygiejnisk indsamling med et minimum af manuel håndtering. Systemet er udviklet med brugeren i fokus. Enkelt, tilgængeligt og ergonomisk.

Forbedret sikkerhed og hygiejne

Forbedret sikkerhed og hygiejne

 • Systemet er lukket fra indkast til container, hvilket reducerer risikoen for eksponering af potentielt smittefarligt affald og vasketøj for både patienter og personale.
 • Begrænset manuel håndtering af affald og vasketøjsposer reducerer personalets risiko for arbejdsrelaterede skader.
 • Adgang til indkast med RFID-tags forbedrer sikkerheden og letter sporbarheden.
Bedre ergonomi og arbejdsmiljø

Bedre ergonomi og arbejdsmiljø

 • Intet behov for transport og håndtering i korridorer, elevatorer, gennemgange og terminaler.
 • Logiwaste har automatiske indkast med lavt placerede åbninger, hvilket reducerer manuelle, tunge og høje løft.
 • Indkastene er fremstillet af rustfrit stål og meget lette at rengøre.
Mindre manuel håndtering giver lavere driftsomkostninger

Mindre manuel håndtering giver lavere driftsomkostninger

 • Systemet er fuldt automatiseret og tilgængeligt 24 timer i døgnet, året rundt.
 • Behovet for personale, som håndterer affald og vasketøj, reduceres betydeligt.
 • En moderne styresystem optimerer systemets drift og energiforbrug.
Reducerede, samlede investeringsomkostninger

Reducerede, samlede investeringsomkostninger

 • Et automatisk system giver mulighed for et effektivt flow og reducerer behovet for gulvplads.
 • Behov for betydeligt mindre plads i terminalen til håndtering af affald og vasketøj.
 • Systemet er designet til en meget lang levetid.