• Affaldssugesystem til boligområderog bymidter

  Affaldssugesystem til boligområder og bymidter

Med et affaldssugeanlæg håndteres affaldsindsamlingen diskret og er placeret under jorden på samme måde som elektricitet, vand og afløb. Det giver ekstra værdi for samfundet, boligejeren, renovationsarbejderne og ikke mindst for brugerne og beboerne i området.

Affaldshåndtering med affaldssug giver en bedre totaløkonomi

Affaldshåndtering med affaldssug giver en bedre totaløkonomi

 • Øget værdi for boligområder og lejligheder.
 • Lavere driftsomkostninger gennem centraliseret styring, færre affaldsafhentninger og mindre manuelt arbejde.
 • Giver mulighed for tættere byggeri og lempede krav til miljørum, hvilket er særligt vigtigt, når grundpriserne er høje.
En bedre livskvalitet

En bedre livskvalitet

 • Ingen tung trafik i beboelsesområdet, lavere ulykkesrisiko, mindre udstødnings- og støjemission.
 • God tilgængelighed, affaldsindkastene bliver aldrig overfyldte.
 • Rent og hygiejnisk med et minimum af dårlig lugt takket være et lukket system og berøringsfri teknologi.
 • Mindre risiko for skadedyr.
 • Design, der bidrager til et attraktivt og moderne beboelsesmiljø.
En bæredygtig fremtid og mindre risiko for arbejdsskader

En bæredygtig fremtid og mindre risiko for arbejdsskader

 • Mindre udslip fra transport takket være en centraliseret og hurtig afhentning af affald.
 • Giver mulighed for nem og brugervenlig kildesortering for et valgfrit antal affaldsfraktioner.
 • Bedre arbejdsmiljø med mindre tungt og risikabelt, manuelt arbejde.