• 0901 Top1700x600

    Referenceprojekt
    og kundeværdi

Logiwaste indgår som en naturlig aktør og aktiv partner der, hvor fremtidige boligområder og hospitaler ser dagens lys. Gennem årene har vi arbejdet med masser af spændende og udfordrende projekter, hvor vi har bidraget med effektive, brugervenlige systemer til indsamling af affald og vasketøj.

 

Karolinska Sygehus

Karolinska Sygehus

Nybyggeri af et automatiseret affaldssystem, et system til køkkenaffald og et system til håndtering af vasketøj til et af verdens mest moderne hospitaler. Fire forskellige affaldsfraktioner. Mere end 200 fuldautomatiske indkast.

Akademiska Sygehus

Akademiska Sygehus

Logiwaste leverer et system, der inkluderer terminal til både affald og vasketøjshåndtering, rørsystem samt cirka 50 indkast, gennem hvilke personalet nemt og bekvemt kan deponere sække med affald og vasketøj.

Löwenströmska Hospital

Löwenströmska Hospital

Logiwaste har gennemført en total gennemgang af systemet med modernisering og tiltag på en lang række områder. Dette har resulteret i et mere driftssikkert anlæg og lavere driftsomkostninger.

Södersygehuset, vasketerminal

Södersygehuset, vasketerminal

Logiwaste har leveret to systemer; et automatisk vaskesugsystem på hospitalet, og et modtageanlæg med lastecontainer og transportbånd på et eksternt vaskeri.

Karlstad Centralsygehus

Karlstad Centralsygehus

Tilbygning til, og modernisering af, hospitalets affaldssug. Nye fuldautomatiske indkastluger med RFID-låse, rør til affalds- og vaskesug, som er forbundet til et eksisterende system.

Grilstad Marina, Trondheim

Grilstad Marina, Trondheim

Nybyggeri af affaldssug til et nybygget boligområde i Trondheim, Norge, som håndterer to fraktioner af affald fra ca. 1000 hjem. Fuldautomatiske, berøringsfri indkast til brugerne.

Tiller Øst, Trondheim

Tiller Øst, Trondheim

Nybyggeri af anlæg til affaldssug i boligområde i Trondheim, Norge. Kompakt og effektiv terminalløsning. Systemet er dimensioneret til cirka 2650 lejligheder. Indsamler to affaldsfraktioner. Cirka 70 indkast.

Solbjer-kvarteret, Lund

Solbjer-kvarteret, Lund

System til indsamling af fire affaldsfraktioner fra cirka 700 boliger og virksomheder. I alt over 60 indkast fra boliger, erhverv samt papirkurve.

China Life, Beijing

China Life, Beijing

Stationær affaldssug-system til håndtering af to forskellige affaldsfraktioner til Kinas største livsforsikringsselskab, China Life Insurance, og deres nye hovedkontor i Beijing.
Sundmolen, København

Sundmolen, København

Logiwaste leverer et stationært affaldssug-anlæg til automatisk indsamling af fire affaldsfraktioner i områderne Sundmolen Vest og Øst, en del af Nordhavn. Når det er fuldt udbygget, vil systemet håndtere affald fra 850 hjem.

Fabriksparken

Fabriksparken

Logiwaste leverer et komplet tofraktionssystem, som håndterer restaffald og madaffald i kvarteret Når kvarteret står færdigt i år 2021 vil i alt 450 nye boliger være forbundet til affaldssug-systemet.

Moholt 5050

Moholt 5050

Et komplet, stationært affaldssug-system til to fraktioner, som håndterer affald fra 632 studieboliger fordelt på fem bygninger. Systemet består af 23 indkast af typen Logiwaste Model C, et rørsystem, terminal med komprimator med container samt en filtercontainer.

Persaunet sundheds- og velfærdscenter

Persaunet sundheds- og velfærdscenter

Et nyt plejehjem med 96 plejehjemspladser og 50 beskyttede boliger. Et godt eksempel på, hvordan et plejehjem kan nå samme høje standard som større hospitaler, når det gælder arbejdsmiljø, hygiejne og effektivitet i affaldshåndteringen.

VEA Plejehjem

VEA Plejehjem

Logiwaste er med i udbygningen og leverer et affaldssug-system til affald og vasketøj, som supplerer det eksisterende system. Systemet installeres i de nye plejelokaler, og integreres med det eksisterende affaldssug-anlæg til begge fraktioner.
Östermalms Markedshal

Östermalms Markedshal

Et nyt, automatisk affaldssug-system, der på effektiv og hygiejnisk vis håndterer affaldet fra markedshallens handlende og erhvervsdrivende. Indkast i to forskellige ejendomme, forbundet til underjordisk terminal.

Kungälvs Hospital

Kungälvs Hospital

Logiwaste leverer et automatisk affaldssug, der effektivt håndterer restaffald på hospitalet fra de forskellige afdelinger og ned til terminalen. Systemet inkluderer indkastluger, komplet rørsystem, en terminal med komprimator og container, en filter-container samt styresystem.