• Vores arbejde med managementsystemer inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Logiwaste er certificeret i henhold til de tre vigtigste standarder ISO 9001: 2015 for kvalitet, ISO 14001: 2015 for miljø og ISO 45001:2018 for arbejdsmiljø.

Ledningssystem350
At skabe effektive indsamlingsløsninger til affald og vasketøj betyder samtidig, at vi påvirker mennesker i deres hverdag, både på deres arbejdspladser og i fritiden, og ofte i lang tid fremover. Vi har som leverandør her et ansvar for at tage hensyn til miljø, arbejdsmiljø og kvalitet i vores arbejde . Vores certificeringer er effektive redskaber i dette arbejde.
Logiwaste arbejder aktivt med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø og er certificeret i henhold til kvalitetssystemet SS-EN ISO 9001: 2015, miljøledelsessystemet ISO 14001: 2015 og ISO 45001:2018 kvalitetssystemer til arbejdsmiljø.
Ved hjælp af forvaltningssystemet skaber vi merværdi for vores kunder, for samfundet, vores partnere, vores medarbejdere og vores ejere. Dette omfatter større rentabilitet, øget kundetilfredshed og en reduktion af den negative miljøpåvirkning fra vores virksomhed. Vi sikrer samtidig et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere.
Kvalitetspolitik

Kvalitetspolitik

Kvalitetspolitik for Logiwaste AB, som udvikler og sælger affaldshåndteringssystemer, består i gennem et aktivt kvalitetsarbejde i konstant udvikling at skabe øget lønsomhed og kundetilfredshed.


Miljøpolitik

Miljøpolitik

Vi stræber konstant efter at mindske den negative miljøpåvirkning fra vores virksomhed. Dette gøres ved at reducere udslippet af drivhusgasser og andre emissioner til luft og vand, minimere brugen af kemikalier og produktionen af affald.


Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitik

Det overordnede mål for arbejdsmiljøarbejdet i vores virksomhed er at sikre et arbejdsmiljø, der ikke udsætter arbejdstagerne for sygdom eller ulykke, men er tilfredsstillende med hensyn til arten af arbejdet og de aktiviteter, der er fremherskende i virksomheden.

SS-EN ISO 9001:2015Kvalitetsstyringssystemer

SS-EN ISO 9001:2015
Kvalitetsstyringssystemer


SS-EN ISO 14001:2015Miljøstyringssystem

SS-EN ISO 14001:2015
Miljøstyringssystem

ISO 45001:2018Arbejdsmiljøstyringssystem

ISO 45001:2018
Arbejdsmiljøstyringssystem