• Referensprojekt

    Referanseprosjekter
    og kundenytte

Logiwaste er med som en naturlig aktør og aktiv partner der fremtidens boligområder og sykehus vokser frem. Gjennom årene har vi jobbet med mange spennende og utfordrende prosjekter og der vi har bidratt med effektive, brukervennlige systemer for innsamling av avfall og skittentøy.

Karolinska sykehus

Karolinska sykehus

Nybygging av et automatisk søppelsugingssystem, et kjøkkenavfallssystem og et system for vaskhåndtering til et av verdens mest moderne sykehus. 4 ulike avfallsfraksjoner. Flere enn 200 helautomatiske innkastluker.

Akademiska sykehus

Akademiska sykehus

Systemet som Logiwaste leverer, inkluderer terminal for både avfall og vaskhåndtering, rørsystem samt ca. 50 innkastluker der personalet enkelt kan kaste inn poser med avfall og vask.

Grilstad Marina

Grilstad Marina

Nybygging av søppelsugingsanlegg for et nybygget boligområde i Trondheim som håndterer 2 avfallsfraksjoner for ca. 1000 boliger. Helautomatiske, berøringsfrie innkastluker for brukerne.

Tiller Øst

Tiller Øst

Nybygging av søppelsugingsanlegg i boligområde i Trondheim. Kompakt og effektiv terminalløsning. Systemet er dimensjonert for ca. 2 650 leiligheter. Innsamling av 2 avfallsfraksjoner. Ca. 70 innkastluker.

Sundmolen, København

Sundmolen, København

Logiwaste leverer et stasjonært søppelsugingssystem for automatisk innsamling av 4 avfallsfraksjoner i området Sundmolen Väst og Öst, en del av Nordhamnen. Fullt utbygd kommer systemet til å håndtere avfall fra 850 boliger.

Löwenströmska sykehus

Löwenströmska sykehus

Logiwaste har gjennomført en total gjennomgang av systemet med modernisering og tiltak på flere ulike områder. Dette har resultert i et mer driftssikkert anlegg og lavere driftkostnader.

Kungälvs sykehus

Kungälvs sykehus

Logiwaste leverer en automatisk søppelsugingsløsning for effektivt å håndtere restavfallet på sykehuset, fra avdelingene ned til terminalen. Systemet omfatter innkastluker, komplett rørsystem, en terminal med komprimerer og container, en filtercontainer samt styringssystem.

Södersjukhuset vasketerminal

Södersjukhuset vasketerminal

Logiwaste har levert 2 systemer: et automatisk vaskesugingssystem på sykehuset og et mottaksanlegg med lasteplattform og transportbånd på et eksternt vaskeri.

Karlstad Sentralsykehus

Karlstad Sentralsykehus

Tilbygg og modernisering av sykehusets søppelsugingsanlegg. Nye helautomatiske innkastluker med RFID-lås, rør for søppel- og vaskesuging som kobles sammen med et eksisterende system.

Solbjersområdet

Solbjersområdet

System for innsamling av 4 avfallsfraksjoner for ca. 700 boliger samt kommersielle virksomheter. Totalt over 60 boliginnkast, kommersielle innkast og papirkurver.

China Life, Beijing

China Life, Beijing

Stasjonært søppelsugingsanlegg for håndtering av 2 avfallsfraksjoner til China Life Insurance, Kinas største livsforsikringsselskap med nytt hovedkontor i Beijing.

Fabriksparken

Fabriksparken

Logiwaste leverer et komplett tofraksjonssystem som håndterer restavfall og matavfallet i området. Når området står klart i 2021, kommer totalt 450 nye boliger til å være tilknyttet søppelsugingssystemet.

Persaunet helse- og velferdssenter

Persaunet helse- og velferdssenter

Et nytt pleiehjem med 96 pleieplasser, 50 omsorgsleiligheter. Et godt eksempel på hvordan et pleiehjem kan nå samme høye standard som større sykehus når det gjelder arbeidsmiljø, hygiene og effektiv avfallshåndtering.

Östermalms saluhall

Östermalms saluhall

Et nytt automatisk søppelsugingssystem for effektiv og hygienisk avfallshåndtering fra saluhallens kunder og virksomheter. Innkast fra 2 ulike eiendommer, koblet til en underjordisk terminal.

Moholt 5050

Moholt 5050

Et komplett tofraksjons stasjonært søppelsugingssystem som håndterer avfallet for 632 studentboliger fordelt på 5 hus. Systemet består av 23 innkast av typen Logiwaste Model C, et rørsystem, terminal med en komprimerer med container samt en filtercontainer.

VEA Sykehjem

VEA Sykehjem

Logiwaste er med i utbyggingen og leverer et søppelsugingssystem for avfall og vask og kompletterer det nåværende systemet. Systemet installeres i de nya pleielokalene og integreres med det eksisterende søppelsugingsanlegget for begge fraksjonene.