• Sopsug och Automatisk insamling av avfall och tvätt för sjukhus och vårdmiljöer

Logiwastes sopsugsanläggningar för sjukhus och vårdmiljö är slutna system från inkast till container. Det ger en säker, effektiv och hygienisk insamling med ett minimum av manuell hantering. Systemet är utvecklat med användaren i fokus. Enkelt, tillgängligt och ergonomiskt.

Förbättrad säkerhet och hygien

Förbättrad säkerhet och hygien

 • Systemet är slutet från inkast till container vilket minskar risken för att utsättas för potentiellt smittförande avfall och tvätt, för både patienter och anställda.
 • Begränsad manuell hantering av avfall och tvättpåsar minskar risken för arbetsrelaterade skador för personalen.
 • Åtkomst till inkast med RFID-taggar förbättrar säkerheten och underlättar spårbarhet.
Bättre ergonomi och arbetsmiljö

Bättre ergonomi och arbetsmiljö

 • Inget behov av transport och hantering i korridorer, hissar, kulvertar och terminal.
 • Logiwaste har automatiska inkastdörrar med lågt placerade öppningar, vilket minskar manuella, tunga och höga lyft.
 • Inkastluckorna är tillverkade av rostfritt stål och mycket lätta att rengöra.
Reducerad manuell hantering ger lägre driftskostnader

Reducerad manuell hantering ger lägre driftskostnader

 • Systemet är helt automatisk och tillgängligt dygnet runt, året runt.
 • Behovet av personal som hanterar avfall och tvätt minskar avsevärt.
 • Ett modernt styrsystem optimerar systemdriften och energiåtgången.
Minskade totala investeringskostnader

Minskade totala investeringskostnader

 • Ett automatiskt system möjliggör ett effektivt flöde och minskar behovet av golvyta.
 • Väsentligt mindre utrymme behövs i terminalen för hantering av avfall och tvätt.
 • Systemet är utformat för en mycket lång livslängd.