• 0301hospital Top1700x850

    Produkter för automatiserad insamling av avfall och tvätt

    Utvecklade med användaren i fokus.
    Enkelt, användarvänligt och hygieniskt.

Logiwastes produkter är utvecklade för att ge ett stort mervärde för både kund och slutanvändaren. Enkelt, säkert och hygieniskt för användaren. Driftsäkert och ekonomiskt för kunden.

Inkastsystem

Inkastsystem

Inkastpunkterna är anläggningens yttre gränssnitt mot användaren och är alltid tillgängliga och redo att ta emot avfallet, dygnet runt. Logiwaste lägger stor vikt på att användaren på ett enkelt, hygieniskt och effektivt sätt kan göra sig av med sitt avfall eller sina tvättsäckar.

Rörsystem

Rörsystem

Rörsystemet knyter ihop inkastpunkter, ventilrum och terminalen. Logiwastes rörsystem är designade att minimera såväl slitage på avfallspåsar såväl som slitaget på rören i systemet. Det ger en lång livslängd och en pålitlig drift av systemet från inkastpunkt till terminal.

Terminal

Terminal

I terminalen placeras de containers där de olika fraktionerna samlas in, men även teknisk utrustning som krävs för en säker och pålitlig drift. Logiwaste designar kundanpassade terminaler från litet, flexibelt modulärt upp till stort och avancerat.

Styrsystem

Styrsystem

Logiwastes styrsystem är speciellt utvecklad för automatisk insamling av avfall och tvätt (AWCS). Systemet säkerställer att anläggningen är tillgängligt dygnet runt, året runt och optimerar samtidigt driften samt minskar energiförbrukningen.