• 0301hospital Top1700x850

  Rörsystem

  Logiwastes rörsystem är designade för att minimera såväl slitage på avfallspåsar såväl som slitaget på rören i systemet.

Designade för att minimera slitage

Rörsystemet knyter ihop inkastpunkter, ventilrum och terminalen. Logiwastes rörsystem är designade att minimera såväl slitage på avfallspåsar såväl som slitaget på rören i systemet. Logiwaste kan leverera rör med samma innerdiameter oavsett rörets tjocklek. Genom ett minimum av kantförskjutning invändigt i rören minskas påfrestningen. Detta ger en lång livslängd och en pålitlig drift av systemet från inkastpunkt till terminal.

Flera fraktioner i samma rörnät

Flertalet fraktioner av avfall kan transporteras genom samma system, antingen med hjälp av en fraktionsväxlare eller via separata inkastpunkter för varje fraktion som efter lagringsventilen utnyttjar det gemensamma rörnätet.

Anpassade efter användningsområdet

Transportrören tillverkas i kolstål i olika kvalitéer alternativt i rostfritt stål beroende på användningsområde. Rördimensioner och egenskaper anpassas efter användningsområde och situation.

Höga funktionskrav

Belastningsanalys och hållfasthetsberäkningar säkerställer att rörsystemet möter ställda krav på livslängd.

Tjocklek och ytbehandling

Tjocklek och ytbehandling varierar beroende på ett flertal olika faktorer. Exempelvis placeringen av rörsystemet inomhus eller utomhus, det material som ska transporteras, rörsystemets livslängd samt mängden avfall eller tvätt.

Ingen kantförskjutning

Logiwaste kan leverera rör med samma innerdiameter oavsett rörets tjocklek. Genom ett minimum av kantförskjutning invändigt i rören, oavsett rördiameter minskas påfrestningen. Resultatet är ett minskat slitage på både rör och påsar.

Anpassade korrosionsskydd

Tjocklek och ytbehandling anpassas efter material som ska hanteras, belastning och mängd
 • Ingen kantförskjutning

  Logiwaste kan leverera rör med samma innerdiameter oavsett rörets tjocklek. Genom ett minimum av kantförskjutning invändigt i rören, oavsett rördiameter minskas påfrestningen. Resultatet är ett minskat slitage på både rör och påsar.
 • Anpassade korrosionsskydd

  Tjocklek och ytbehandling anpassas efter material som ska hanteras, belastning och mängd

  Fler produktområden som är relaterade till avfallshantering med sopsug

  Inkastsystem

  Inkastsystem

  Inkastpunkterna är anläggningens yttre gränssnitt mot användaren och är alltid tillgängliga och redo att ta emot avfallet, dygnet runt. Logiwaste lägger stor vikt på att användaren på ett enkelt, hygieniskt och effektivt sätt kan göra sig av med sitt avfall eller sina tvättsäckar.

  Rörsystem

  Rörsystem

  Rörsystemet knyter ihop inkastpunkter, ventilrum och terminalen. Logiwastes rörsystem är designade att minimera såväl slitage på avfallspåsar såväl som slitaget på rören i systemet. Det ger en lång livslängd och en pålitlig drift av systemet från inkastpunkt till terminal.

  Terminal

  Terminal

  I terminalen placeras de containers där de olika fraktionerna samlas in, men även teknisk utrustning som krävs för en säker och pålitlig drift. Logiwaste designar kundanpassade terminaler från litet, flexibelt modulärt upp till stort och avancerat.

  Styrsystem

  Styrsystem

  Logiwastes styrsystem är speciellt utvecklad för automatisk insamling av avfall och tvätt (AWCS). Systemet säkerställer att anläggningen är tillgängligt dygnet runt, året runt och optimerar samtidigt driften samt minskar energiförbrukningen.