• inkastsystem

  Inkastsystem för sopsug

  Utvecklade med användaren i fokus
  Enkelt, tillgängligt och hygieniskt

Användarvänlig hantering

Inkasten är anläggningens yttre gränssnitt mot användaren. Logiwaste lägger stor vikt på att användaren på ett enkelt, hygieniskt och effektivt sätt kan göra sig av med sitt avfall eller sina tvättsäckar.

Alltid tillgänglig och redo

Ett inkast för sopsug är alltid tillgänglig och redo att ta emot avfallet, dygnet runt, året runt. Sopsugsinkasten blir inte överfulla då avfallet mellanlagras under mark och därefter sugs till terminal och container när lagringsutrymmet blivit fullt, eller vid givna tidpunkter.

Rent och hygieniskt

Ett inkast från Logiwaste är tillverkad av rostfritt stål och är därför lätt att hålla ren och hygienisk samt får även en lång livslängd.

Lagra större volymer innan tömning

Logiwastes lösning med lagring i böj ökar lagringsvolymen och minskar därmed energiåtgången genom färre antal tömningscykler. Lösningen gör dessutom att behovet av en betongbunker för placering av ventilerna helt försvinner.

Säker användning med individanpassad åtkomst

RFID-brickor i kombination med beröringsfri öppning och stängning av luckan förbättrar både hygien och säkerhet ytterligare. Tillgängligheten och access till inkasten kan då sättas på individnivå vilket är användbart både i bostadsområden och i vårdmiljö.

En bra arbetsmiljö för användaren

Lågt placerade inkastluckor anpassade för sjukhus och i vårdmiljö ger användaren en bra arbetsmiljö med reducerat behov av tunga lyft. Den synliga delen av inkastpunkten är mindre utrymmeskrävande jämfört med om avfallet lagras i marknivå med hjälp av behållare eller kärl.
Automatic indoor waste and laundry inlet

Automatic indoor waste and laundry inlet

 • Specifikt utvecklat för användning inom sjukhus och vårdmiljöer med de krav och förutsättningar som gäller i dessa miljöer.
 • Hygieniskt inkast med beröringsfri automatisk öppning och stängning av dörren. Tillverkad i rostfritt stål vilket gör den enkel att hålla ren.
 • Utformad med individanpassad åtkomst med RFID-teknik.
 • Ergonomisk design med inkastöppningen nära golvnivå minimerar behovet av höga och tunga lyft.
 • Inkastluckan har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt.
 • Inkastluckan är konstruerad för en lång livslängd, hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader.

Outdoor inlet, Model S

Outdoor inlet, Model S

 • Specifikt utvecklat för användning i bostadsområden och stadskärnor med de krav och förutsättningar som gäller i dessa miljöer.
 • Hygieniskt inkast med beröringsfri automatisk öppning och stängning av dörren gör det enkelt, hygieniskt och säkert för användaren.
 • Tillverkad i rostfritt stål vilket gör den enkel att hålla ren och gör den tålig mot väder och vind.
 • Utformad med individanpassad åtkomst med RFID-teknik.
 • Inkastluckan har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt.
 • Inkastluckan är konstruerad för en lång livslängd, hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader.
Outdoor inlet, Model C

Outdoor inlet, Model C

 • Specifikt utvecklat för användning i bostadsområden och stadskärnor med de krav och förutsättningar som gäller i dessa miljöer.
 • Hygieniskt inkast med manuell öppning och automatisk stängning av dörren gör det enkelt, hygieniskt och säkert för användaren.
 • Tillverkad i rostfritt stål vilket gör den enkel att hålla ren och gör den tålig mot väder och vind.
 • Utformad med magnetlås med möjlighet till individanpassad åtkomst med RFID-teknik.
 • Inkastluckan har ett enkelt och användarvänligt gränssnitt.
 • Inkastluckan är konstruerad för en lång livslängd, hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader.
Wall mounted inlet

Wall mounted inlet

 • Utvecklat för att kunna användas i bostadsmiljö, för sjukhus och i vårdmiljöer.
 • Hygieniskt inkast med automatisk stängning av dörren.
 • Hygieniskt inkast. Tillverkad i rostfritt stål vilket gör den enkel att hålla ren.
 • Inkastluckan är konstruerad för en lång livslängd, hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader.
 • Kan levereras med antingen konventionellt lås eller elektronisk öppning med hjälp av RFID
Wall mounted inlet, Model S

Wall mounted inlet, Model S

 • Specifikt utvecklat för användning i bostadsområden och stadskärnor.
 • För placering inomhus eller utomhus.
 • Hygieniskt inkast med beröringsfri automatisk öppning och stängning av dörren gör det enkelt, hygieniskt och säkert för användaren.
 • Tillverkad i rostfritt stål vilket gör den enkel att hålla ren och gör den tålig mot väder och vind.
 • Utformad med individanpassad åtkomst med RFID-teknik.
 • Inkastluckan är konstruerad för en lång livslängd, hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader.
High capacity outdoor inlet point

High capacity outdoor inlet point

 • Ger ökade lagringsmöjligheter jämfört med konventionella lagringsventiler.
 • Eliminerar behovet av en betongbunker.
 • Kritiska delar är gjorda av rostfritt stål och säkerställer en lång livslängd.
 • Reducerar energianvändningen genom ökad lagringskapacitet i lagringsböjen.
 • Lösningen kräver inget regelbundet underhåll eller rengöring.
 • Slitande delar kan snabbt och enkelt bytas av en person från marknivå utan lyftutrustning.
 • Bilden till vänster visar en tvåfraktionslösning. Inkastpunkten kan utformas från ett inkast och uppåt beroende på behov av kapacitet och antal sorterade fraktioner.
Lagringstank

Lagringstank

 • Rostfri och robust design ger lagertanken en lång livslängd.
 • Hög tillgänglighet för underhåll och rengöring.
 • Ett brett sortiment av lagertankar avseende format och lagringsvolymer gör det enkelt att anpassa tankarna till lokala och kundspecifika behov.
Indoor discharge and sectioning valve

Indoor discharge and sectioning valve

 • Ventilen är helt sluten och lufttät.
 • Ventilen är konstruerad för lång livslängd, låga underhållskostnader och tillförlitlig drift under krävande förhållanden.
 • Delar som utsätts för korrosiv påverkan är tillverkade av rostfritt stål för att säkerställa en lång livslängd.
 • Glidande delar är tillverkade av hållbar och lågfriktionsmaterial.
 • Inget läckage eller smutsfickor, kräver inget regelbundet underhåll eller rengöring.

 


Fler produktområden som är relaterade till avfallshantering med sopsug

Inkastsystem

Inkastsystem

Inkastpunkterna är anläggningens yttre gränssnitt mot användaren och är alltid tillgängliga och redo att ta emot avfallet, dygnet runt. Logiwaste lägger stor vikt på att användaren på ett enkelt, hygieniskt och effektivt sätt kan göra sig av med sitt avfall eller sina tvättsäckar.

Rörsystem

Rörsystem

Rörsystemet knyter ihop inkastpunkter, ventilrum och terminalen. Logiwastes rörsystem är designade att minimera såväl slitage på avfallspåsar såväl som slitaget på rören i systemet. Det ger en lång livslängd och en pålitlig drift av systemet från inkastpunkt till terminal.

Terminal

Terminal

I terminalen placeras de containers där de olika fraktionerna samlas in, men även teknisk utrustning som krävs för en säker och pålitlig drift. Logiwaste designar kundanpassade terminaler från litet, flexibelt modulärt upp till stort och avancerat.

Styrsystem

Styrsystem

Logiwastes styrsystem är speciellt utvecklad för automatisk insamling av avfall och tvätt (AWCS). Systemet säkerställer att anläggningen är tillgängligt dygnet runt, året runt och optimerar samtidigt driften samt minskar energiförbrukningen.