• Terminal

  Terminaler for avfallssug
  og skittentøyssug

  En effektiv og velbalansert terminal er grunnlaget for en sikker og pålitelig drift.

Fra lite, fleksibelt modulært til stort og avansert

I terminalen plasseres containere der de ulike fraksjonene samles inn, men også teknisk utstyr som er nødvendig for driften. En effektiv og velbalansert terminal er grunnlaget for en sikker og pålitelig drift. Avhengig av prosjektets størrelse, kapasitetsbehov og antall fraksjoner som skal samles inn, varierer utformingen av terminalene. Logiwaste designer kundetilpassede terminaler som dekker alle disse prosjektparametrene, fra lite, fleksibelt modulært til stort og avansert.

Alltid tilgjengelig og klar

Terminaler for boligområder plasseres med fordel i utkanten av nærområdet. Det gir betydelige fordeler for arealbruken og trivselen i nærmiljøet. Les mer om fordelene ved avfallssug i boligområder her. For sykehus og omsorgsmiljøer med mulighet for sortering og håndtering av skittentøy, kan håndteringen av avfall og skittentøy plasseres i samme lokale, eller alternativt, atskilt fra hverandre. Les mer om håndtering av avfall og skittentøy i omsorgsmiljøer her.

Integrert terminalmodul, effektiv innovasjon

I tillegg til å levere tradisjonelle terminalprosjekter, har Logiwaste utviklet et kompakt og fleksibelt terminalkonsept, IFFC-module (Integrated Fan, Filter, Control module). Det innebærer at terminalen bygges inn i en standardcontainer som leveres testet og klar, noe som gir en rask og effektiv installasjon. Den inneholder alt utstyr som trengs for å drive et komplett avfallssuganlegg. Siden modulen er isolert, reduseres kravene til bygningen der den plasseres betydelig. Den kan også plasseres utendørs uten terminalbygg, hvis behovet for det oppstår.
IFFC-modul

IFFC-modul

 • Integrert Vifte, Filter og Kontrollmodul - IFFC-modul
 • Bygget i en standardcontainer og inneholder alt terminalutstyr som trengs for å drive et komplett avfallssuganlegg.
 • Modulen leveres som en driftsklar modul, bygget og testet i fabrikkmiljø, noe som reduserer installasjon og testtid på stedet.
 • Reduserer krav til terminalbygg ved lydreduksjon.
 • Kompakt design gjør at gulvplassen som kreves for modulen kan minimeres.
 • Fleksibel, kan plasseres enten innendørs eller utendørs.
Filtercontainer

Filtercontainer

 • Designet for en lang levetid med lave kostnader for drift og vedlikehold.
 • Spesielt utviklet for å brukes i automatisert innsamling av avfall og skittentøy.
 • Den runde formen gir containeren økt levetid og reduserer støynivået når avfall og skittentøy samles opp.
 • Enkelt grensesnitt for brukeren. Den kobles til og frigjøres fra systemet uten manuell drift av dokkingenheten i terminalen.
Komprimator og container

Komprimator og container

 • Gir økt komprimeringsgrad og økt lagring i forhold til en filtercontainer.
 • Reduserer behovet for tømminger av containeren.
 • Kompakt lavbygd design gjør den enkel å plassere i terminaler med begrenset høyde.
Håndtering av skittentøy

Håndtering av skittentøy

Logiwaste har en rekke ulike løsninger for håndtering av skittentøy tilpasset kundenes behov.
  Løsninger for håndtering av skittentøy på sykehus
 • Skittentøysposer transporteres gjennom et rørsystem direkte til skittenøyshåndteringen.
  Løsninger for håndtering av skittentøy utenfor sykehuset
 • Sentralisert og automatisk påfylling av vogner.
 • Innsamling av skittentøysposer i container for videre transport til vaskeri.

Flere produktområder som er knyttet til avfallshåndtering med avfallssug

Innkastsystem

Innkastsystem

Innkastpunktene er anleggets ytre grensesnitt mot brukeren og er alltid tilgjengelig og klar til å motta avfall, døgnet rundt. Logiwaste legger stor vekt på at brukeren på en enkel, hygienisk og effektiv måte kan kvitte seg med avfallet eller skittentøysposene sine.

Rørsystem

Rørsystem

Rørsystemet knytter sammen innkastpunkter, ventilrom og terminalen. Logiwastes rørsystemer er designet for å minimere såvel slitasje på avfallsposer som slitasje på rørene i systemet. Det gir en lang levetid og en pålitelig drift av systemet fra innkastpunkt til terminal.

Terminal

Terminal

I terminalen plasseres containere der de ulike fraksjonene samles inn, men også teknisk utstyr som er nødvendig for en sikker og pålitelig drift. Logiwaste designer kundetilpassede terminaler fra små, fleksibelt modulære til store og avanserte.

Kontrollsystem

Kontrollsystem

Logiwastes kontrollsystem er spesielt utviklet for automatisk innsamling av avfall og skittentøy (AWCS). Systemet sikrer at anlegget er tilgjengelig døgnet rundt, året rundt og samtidig optimalisere driften og reduserer energiforbruket.