Grilstad Marina

Grilstad Marina ligger i et ekspansivt kystområde i Trondheim med arkitektur inspirert av Palm Island i Dubai. Logiwaste har levert og installert et toppmoderne, 2-fraksjons avfallssugsystem. Når boligområdet er ferdig utbygget, vil over 1000 leiligheter være knyttet til systemet. Systemet har vært i drift siden sommer 2013. Logiwaste er ansvarlig for drift og service siden 2013.

 
Prosjektinformasjon

Land: Norge
By: Trondheim
Bruksområde: Boligområde
Antall boenheter: 900 leiligheter
Prosjektet gjennomført: 2012-2013

 
Prosjektdata

Systemtype: Stasjonært avfallssugsystem
Antall fraksjoner: 2
Type avfall: Restavfall og papir
Avfallsmengde: ca. 40 m3 restavfall per uke
Rørdiameter: 400 mm
Rørlengde, meter: 1000 m