Solbjersområdet, Lund

I de nordøstlige delene av Lund er den nye bydelen Brunnshög i ferd med å vokse frem. I fremtiden skal oppimot 40 000 personer bo og arbeide i området som kommer til å preges av et bærekraftig og plasseffektivt bymiljø.

Solbjersområdet er den første store etappen i den nye bydelen. Logiwaste leverer rørnett og innkastpunkter til det nye avfallssugsystemet for avfall fra husholdninger og virksomheter med muligheten til også å levere terminalanlegget. I oppdraget inngår også ansvar for prosjektering og graveentreprise.

Området er et eksempel på en bærekraftig helhetstenkning der avfallets infrastruktur for beboere og næringsdrivende knyttes sammen med offentlig tilgjengelige søppeldunker på en gjennomtenkt og smart måte.

Løsningen som Logiwaste leverer er en moderne løsning som gjør det lettere for beboerne og de næringsdrivende i området å gjøre det riktig når de skal kaste husholdningsavfallet sitt. Med sortering av fire ulike fraksjoner av avfall, kommer brukerne til å få en effektiv og samtidig miljømessig bærekraftig løsning i området. Avfallssjaktene er tilpasset for rask, hygienisk og enkel håndtering av avfallet med en høy grad av automatisering. I tillegg til avfallsjakter for beboere kommer også tjue sjakter for bedrifter og et titalls søppeldunker i området å være en del av infrastrukturen og koblet til avfallssuganlegget.

 
Prosjektinformasjon

Land: Sverige
By: Lund
Bruksområder: Boligområde
Antall beboere: 700 boliger
Prosjektet gjennomføres: 2016-2021

 

 
Prosjektdata

Type av system: Stasjonært vakuumsystem
Antall fraksjoner: 4
Type av avfall: Restavfall, papp, emballasje, matavfall
Avfallsmengde: 131 tonn restavfall/år, 73 tonn papir/år
Antall innkast: Ca. 30
Antall ventiler: Ca. 30
Rørenes dimensjon: 400 mm