Södersjukhuset

Logiwaste har i løpet av første halvår 2013 erstattet et gammelt styre- og overvåkingsystem for sykehusets avfalls- og skittentøyssug, samt utført en gjennomgang og utskifting av enkelte hovedkomponenter i systemet.

Logiwaste samarbeidet med Nordomatic for å sikre at sykehuset har et moderne styresystem basert på standardiserte installerte komponenter, som gir en fleksibel løsning. Systemet muliggjør kommunikasjon med sykehusets sentrale styresystem, og ble installert i løpet av kort tid og med et minimum av driftsavbrudd.

 
Prosjektinformasjon

Land: Sverige
By: Stockholm
Bruksområde: Sykehus
Antall pasienter: ca. 145 000 akutt syke per år
Prosjektet gjennomført: 2013

 
Prosjektdata

Systemtype: Stasjonært avfallssugsystem
Antall fraksjoner: 2
Fraksjonstype: Avfall og skittentøy
Avfallsmengde: -
Antall innkast: 177
Antall ventiler: 89
Rørdiameter: 500 mm
Rørlengde, meter: -