Karolinska Hospital

Karolinska Hospital er det største byggeprojekt nogensinde som er udbudt af Stockholms stad og samtidig et af de største og mest innovative sygeplejeprojekter i verden. Nya Karolinska Solna vil tilbyde specialist-sygepleje i nært samarbejde med uddannelse og forskning.

Logiwaste har indgået kontrakt om at levere tre forskellige systemer i sygehuset. Et automatisk affaldssugesystem, et køkkenaffaldssystem og et system til håndtering af vask. Den totale mængde af affald, som sygehuset vil generere, svarer til et boligområde på ca. 6.000 lejligheder. Affaldet vil blive smidt i mere end 200 fuldautomatiske indkastlåger for at håndtere 4 forskellige affaldsfraktioner fra 8 forskellige hovedbygninger og et hotel. Logiwastes vindende koncept i denne prestigeordre er en kombination af innovationsevne og omkostningseffektive, bæredygtige løsninger.

.

 
Projektinformation

Land: Sverige
By: Solna
Anvendelsesområde: Sygehus
Antal sengepladser: 800
Projektet gennemføres: 2011-2017

 
Projektdata

Type system: Stationært affaldssugesystem
Antal fraktioner: 4
Fraktionstype: Restaffald, papir, plast og endnu ikke
bestemt fraktion
Affaldsmængde: 2.400 ton/år
Antal indkast: 223
Antal ventiler: 64
Rørdiameter 500 mm
Rørlængde, meter: 1.300m