• Rådgivning inom automatiserad insamling
    av avfall och tvätt


Logiwaste har erfarenheten och kunskapen att hjälpa kunder att förbättra och optimera sin befintliga anläggning. Vi erbjuder våra kunder en tydlig åtgärdsplan med konkreta förbättringsåtgärder.  

Tydlig åtgärdsplan med konkreta förbättringsåtgärder

Vi hjälper våra kunder att öka värdet från en befintlig sopsugsanläggning. Genom att i detalj gå igenom en befintlig anläggning kan brister och möjligheter till förbättringar identifieras och kartläggas. Vi erbjuder våra kunder en tydlig åtgärdsplan med konkreta förbättringsåtgärder. Efter att en åtgärdsplan är presenterad har kunden även möjlighet att få de rekommenderade förbättringsåtgärderna praktiskt genomförda av Logiwaste.

Erfarenhet
och kunskap

Vår erfarenhet av och kunskap på området ger oss en unik uppsättning kompetenser inom teknik, mekanik och styrsystem för sopsug och tvättsug. Kombinationer av expertis gör att vi kan finnas med som ett stöd under hela projektets gång.

Expertis med både bredd och djup

Logiwaste har rådgivande expertis exempelvis inom följande områden:
- Reparationsbehov
- Energibesparing
- Driftoptimering
- Servicebehov 
 
 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig inom automatiserad insamling av avfall och tvätt? Hör av Er via formuläret nedan, eller ring oss på 08-736 00 96

Vänligen skriv ditt förnamn.
Vänligen skriv ditt efternamn.
Företagsnamn saknas
E-mail saknas
Telefonnummer saknas
Invalid Input
Beskrivning saknas
Invalid Input