China Life Insurance

När China Life Insurance, Kinas största livförsäkringsbolag nu bygger ett nytt modernt huvudkontor i hjärtat av Beijings affärskvarter karaktäriseras projektet av ett omfattande miljöarbete. Hanteringen av kontorsavfallet i den 40 våningar höga byggnaden blir automatiserat, modernt och miljövänligt.

Logiwaste levererar en stationär sopsugsanläggning för hantering av två olika fraktioner avfall i byggnaden. I projektet har Logiwaste arbetat tillsammans med en lokal partner.

När projektet står klart kommer renhållningspersonalen i fastigheten att kunna slänga avfallet via beröringsfria, helautomatiska inkastluckor utrustade med RFID-avläsare.
Användaren väljer genom att hålla en RFID-bricka mot RFID-läsaren vilken typ av avfall som ska slängas. Systemet styr avfallet automatiskt till rätt container i terminalen via ett rörsystem. Där hämtas avfallet sedan av lastbilar för vidare hantering.

Inkastluckorna återfinns på varje våning. Automatisk öppning och stängning av luckorna i kombination med att systemet är helt slutet från inkastlucka till containers gör det enkelt, säkert och hygieniskt för användaren att hantera avfallet med ett minimum av manuell hantering.

 
Projektinformation
  • Kund: China Life Insurance
  • Plats: Beijing, Kina
  • Användning: Kommersiell fastighet, Kontor
  • System: DN400 mm stationärt sopsugssystem
  • Antal fraktioner: Två. Återvinningsbar, Icke återvinningsbar
  • Antal inkast: 39
  • Rörlängd: Cirka 100 meter
  • Terminal: Två filtercontainer
  • Påbörjat: 2017
  • Driftstart: 2018