Akademiska sjukhuset

I projektet Framtidens Akademiska ska sjukhuset fram till år 2022 utökas med 60 000 nya kvadratmeter sjukhusyta samt bygga om ytterligare 80 000 kvadratmeter. Logiwaste levererar systemet som automatiskt ska hantera och samla in sjukhusets avfall och tvätt både i de nya och de befintliga lokalerna.

Som en del i byggprojektet har den gamla miljöstationen byggts om så att den klarar både dagens och framtidens standard inom miljöhantering. Den nya miljöstationen innefattar även terminalen för sjukhusets sop- och tvättsug.

Systemet Logiwaste levererar inkluderar terminal för både avfall och tvätthantering, rörsystem samt cirka 50 inkastluckor genom vilka personalen enkelt och bekvämt kommer att slänga säckar med avfall och tvätt.

Avfallet och tvätten slängs i separata inkastluckor. I terminalen komprimeras avfallet i containers för att ge en hög insamlingsgrad och minimera antalet transporter från terminalen. Tvätten samlas upp i två stycken tvättseparatorer och fördelas därefter automatiskt ner i tvättvagnar med hjälp av bandtransportörer innan vidare hantering.

Utvecklingen av sjukhuset är en del i ett led att även i framtiden erbjuda en trygg och säker vård av högsta kvalitet för patienterna. Systemet med automatisk insamling av avfall och tvätt är en del i detta och bidrar till en hygienisk miljö med kraftigt reducerad hantering av säckar i korridorer och på avdelningarna.

 
Projektinformation
 • Projekt: Akademiska
 • Kund: Region Uppsala
 • Plats: Uppsala, Sverige
 • Användning: Sjukhus
 • System: DN500 mm stationärt sopsugssystem
 • Antal fraktioner: 2 st. Restavfall, tvätt
 • Avfallsmängd: 1350 ton restavfall/år
 • Antal inkast: 50 st manuella inkastluckor.
 • Rörlängd: Cirka 650 m
 • Terminal: En komprimator med container, tvättseparator, styrsystem
 • Projektstart: 2018
 • Driftstart: 2019