Pamica förvärvar Logiwaste

 

Pamica Group har förvärvat miljöteknikföretaget Logiwaste. Verksamheten utvecklar och bygger system för automatisk insamling och hantering av avfall och tvätt genom s.k. sopsug. Slutanvändarna består av sjukhus, bostadsområden, kontorsfastigheter och andra kommersiella verksamheter.