Grundläggande riktlinjer för hur ett system sätts ihop.

Ett sopsugssystem kan i många fall vara en omfattande och komplex sammansättning av produkter och komponenter där det finns en stor mängd tekniska faktorer som en projektör behöver överväga och ta hänsyn till. Detta kräver i många fall lång erfarenhet och ingående teknisk kompetens. Med hjälp av Logiwaste BIM Objekt förenklas processen med att komma igång med sopsugsprojektet.

För att sätta ihop ett första grundläggande systemförslag räcker det ofta att sammanfoga byggstenarna (BIM objekten) för att få en god bild av hur ett sopsugssystem kan integreras i ett bostadsområde, sjukhus eller kommersiell fastighet. Det ger användaren en god bild av placeringen av inkast, rörsystem och terminal, samt det utrymme som krävs för att få plats med dessa olika delar. 

Användandet av Logiwaste BIM-Objekt för sopsugssystem förutsätter att användaren har goda förkunskaper inom 3D-projektering i Revit eller motsvarande programvara, samt erfarenhet av hur projektering fungerar i praktiken.
Kontakta Logiwaste om du har frågor eller behöver teknisk hjälp med hur systemet ska utformas. Vi hjälper gärna till med kontroll och rådgivning under projekts gång.

Exempel på hur du kan gå tillväga:

 • Placera ut inkastspunkter. Dessa består alltid av en eller flera inkastluckor, mellanlagring (lagringsböj), samt lagringsventil. Se exempelillustration.

  Att tänka på:
  • Riktlinjen är cirka 50 lägenheter per inkast för bostadsområden. De boende bör heller inte behöver gå mer än 50 meter för att slänga sina soppåsar. Detta är endast allmänt hållna riktlinjer för att ge en indikation på hur många inkast som kan behövas och vart de behöver placeras. Olika områden och kommuner har olika regler och förutsättningar, stäm av vad som gäller för ert projekt.
  • Utred vilka avfallsfraktioner som ska hanteras och hur stora mängder av dessa som behöver samlas in. Glas och metall är inte att rekommendera som fraktioner i ett sopsugssystem.
  • Ska inkasten vara placerade invändigt, utvändigt, eller både och?

 • Välj en terminalmodul som innehåller det antal containers som motsvarar det antal fraktioner som ska hanteras och placera in den på er valda yta i ritningen. De färdiga modulerna innehåller alla de grundläggande komponenter som behövs i en terminal. Det gör det enkelt för er att avgöra vilka ytor som krävs för utrustningen.

  Att tänka på:
  • Det kan vara värt att tänka på att en container vid behov även kan användas som extra lagring av en fraktion, fler än en container i en terminal kan alltså användas för en enskild avfallsfraktion.

 • Dra den tänkta rörsträckan mellan inkasten och terminalen. Minst 900 mm under färdig mark. Använd BIM objekten för rakrör, grenrör och böjar för att bygga och sammanfoga rörsystemet.