• 0301hospital Top1700x850

    Vi er med deg hele veien

    Komplett tilbud av produkter og tjenester.
    Før, under og etter at anlegget er på plass.

I tillegg til nøkkelferdige anlegg for automatisk innsamling av avfall og skittentøy, tilbyr Logiwaste et komplett sett med tjenester og produkter. Det gir våre kunder tilgang til all kompetanse og utstyr som trengs for å sikre effektivt gjennomførte prosjekter, fra begynnelse til slutt og deretter drift og service. 

Tjenester

Tjenester

Vi gir våre kunder hjelp og støtte i sine prosjekter. Rådgivning, prosjektering, systemdesign, modernisering, drift og vedlikehold er områder der vi hjelper våre kunder til profesjonelt og effektivt å drive prosjektene fremover.


Produkter

Produkter

Logiwaste utvikler alle nøkkelkomponenter til et avfallssuganlegg med forutsetningen om at det vil resultere i merverdi for både kunden og sluttbrukeren. Enkelt, sikkert og hygienisk for brukeren. Driftsikkert og økonomisk for kunden.