• 1404 Top1700

    Press

Logiwaste har en öppen och tät kommunikation med organisationer i samhället, media, kunder och samarbetspartners.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att veta mer om oss, våra produkter eller de nyheter som vi publicerar.

Lars Jonsson
Marknadschef
Tel. +46 73-399 99 91 

Logiwaste lanserar mobil sopsug. Första kontrakten signerade.

 

Logiwaste utökar med ett affärsområde för mobil sopsug. Därmed kan Logiwaste erbjuda samma möjlighet till effektiv och hygienisk avfallshantering för mindre och mellanstora fastigheter som för större bostadsområden. På kort tid har Logiwaste tagit sina första order av mobila sopsugslösningar.

Läs mer

Logiwaste med fortsatt AAA-rating från Bisnode

 

Logiwaste AB har även i år uppnått den högsta kreditratingen AAA, en rating som endast 3% av företagen i Sverige når upp till.

Trippel-A ratingen från Bisnode har funnits sedan 1989 och är idag Sveriges mest välkända kreditratingsystem. För att bli bedömda med AAA - det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få krävs att aktiebolaget har varit verksamt i minst 10 år, omsätter över än 2 miljoner och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Läs mer

Logiwaste årsredovisning 2016

 

Logiwaste fortsätter att vara ett av Sveriges mest snabbväxande miljöteknikföretag. Under året stärktes bolagets positioner genom ökad nettoomsättning, ett förbättrat resultat och en förbättrad vinstmarginal. En stark utveckling orderstocken, internationalisering på utvalda marknader och etablering av ett nytt affärsområde med mobil sopsug är några av höjdpunkterna i årets årsredovisning..

Läs mer

Första spadtaget - Invigning av bygget av Södra Brunnshög

 

Nu startar bygget av Södra Brunnshög. Logiwaste levererar framtidens hållbara avfallshantering till Lunds nya stadsdel, Södra Brunnshög. En automatisk, hygienisk och enkel avfallshantering ger invånarna en bättre närmiljö och färre tunga transporter i området.

Läs mer

Nyöppnade Persaunet helse- og velferdssenter hanterar avfallet med sopsug från Logiwaste

 

Trondheims nyaste och modernaste vårdhem, Persaunet helse- og velferdssenter med 96 vårdplatser och 50 omsorgslägenheter har öppnats för kommunens vårdtagare. I projektet valdes en kompakt sopsugslösning från Logiwaste för att automatiskt hantera avfallet i vårdhemmet.

Läs mer

Logiwaste levererar system för tvätt och avfallshantering till sjukhus i Danmark

Fortsatta framgångar för Logiwaste i Danmark - Avtal med sjukhuset DNV-Gødstrup. Det nya sjukhuset DNV-Gødstrup i Herning, Danmark valde en sop- och tvättsugslösning från Logiwaste för att hantera tvätt och restavfall i det kommande sjukhuset. All insamling och transport av restavfall och tvätt blir därmed helt automatiskt, från inkastluckor via rörsystem fram till containers i terminalen. Det ger sjukhuset en mängd fördelar avseende hygien, arbetsmiljö och total kostnad.

Läs mer

Logiwaste levererar automatiserad avfallslösning till Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus byggdes redan 1964 och har under årens lopp byggts till och renoverats. Ett ökat invånarantal i upptagningsområdet har lett till att behovet av en fortsatt vidareutveckling av sjukhuset och dess lokaler ökat.  Sjukhuset får nu en helt ny vårdbyggnad som kommer att inkludera 280 vårdplatser. Ett av sjukhusets mål med utbyggnationen är att nå upp till guldnivån i enlighet med miljöcertifieringssystemet ”Miljöbyggnad”. Ur ett hållbarhetsperspektiv motsvarar den nivån den bästa lösningen och tekniken för sjukhuset. Logiwaste har blivit kontrakterade att leverera en automatisk sopsugslösning för att effektivt hantera restavfallet på sjukhuset, från avdelningarna ner till terminalen.

Läs mer

Första sopsugrören i Norrtälje Hamn är på plats!

I Norrtäljes nya stadsdel Norrtälje Hamn byggs cirka 2000 nya lägenheter, som kommer att rymma 4 000-5 000 personer. Den gamla kajen får nytt liv med södervänd kajpromenad, trädkantade gator, serveringar och båtliv. Gång- och cykeltrafik prioriteras och tunga transporter minimeras. Sopsugen är en självklar del för den nya hållbara stadsdelen och det nya avfallssystemet. 

Läs mer

Logiwaste tar sin första order i Danmark och bygger avfallssystem för nya bostadsområdet Sundmolen i Köpenhamn.

Logiwaste har av By & Havn I/S tilldelats uppdraget att leverera en sopsugsanläggning för automatisk insamling av fyra fraktioner avfall i området Sundmolen Väst och Öst, en del av Nordhamnen. Området är ett av de största och mest ambitiösa stadsutvecklingsprojekten i Skandinavien under de närmaste åren. Lösningen gör det enkelt, hygieniskt och bekvämt för de boende att slänga sitt hushållsavfall. 

Läs mer